Všeobecné obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky používání portálu Nejčr.cz

(dále jen „obchodní podmínky“)

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky upravují fungování webového portálu Nejčr.cz ve vztahu (A) k zájemcům o produkty nabízené na tomto portálu, přičemž zájemce má v úmyslu se o výrobku dozvědět více informací, popř. výrobek zakoupit (dále jen „Kupující“) a (B) k prodejcům, kteří mají zájem zde prezentovat svůj produkt (dále jen „Prodejce“). Provozovatelem projektu a webového portálu www.nejcr.cz je podnikatel Jan Mudroch, IČ: 87718405. Portál Nejčr.cz (dále jen „Poskytovatel“) funguje jako Poskytovatel nabídky produktů dalších prodejců na svém webovém rozhraní. Poskytovatel prezentuje na svém portálu výrobky jednotlivých Prodejců, kteří využívají tohoto obchodního prostoru jako tržiště, prostřednictvím něhož může následně Kupující zakoupit výrobek u konkrétního Prodejce.
  2. Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Změny nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění na webové stránce.
  3. Poskytovatel není internetovým obchodem a neodpovídá za správnost poskytnutých údajů od Prodejců, co se týká zejm. cen, popisků, velikostí, dostupností či přesnosti fotografií. Poskytovatel prezentuje výrobky, které spojuje ohleduplná výroba pro ohleduplný život, k čemuž Poskytovatel podává rady a návody k těmto šetrným výrobkům.
  4. Poskytovatel k výrobkům vytváří vlastní text, a to na základě zejm. informací poskytnutých od Prodejce.
  5. Prodejce odpovídá za řádné poskytnutí informací, které musí být Kupujícímu poskytnuty před uzavřením kupní smlouvy distančním způsobem ve smyslu občanského zákoníku a souvisejících předpisů o ochraně spotřebitele. Na všechny nabízené produkty se vztahují podmínky související s prodejem, které jsou stanovené konkrétními Prodejci jako třetími stranami, a Poskytovatel za ně nenese zodpovědnost.

 

 1. A. Kupující – Nabídka zboží, uzavření kupní smlouvy
  1. Poskytovatel zveřejňuje pouze výrobky registrovaných Prodejců.
  2. Nabídka zboží spočívá v jeho vystavení a prezentaci.
  3. Pokud Kupující má zájem o koupi výrobku, má možnost se proklikem u konkrétního výrobku dostat na stránky Prodejce, kde může výrobek zakoupit – uzavřít kupní smlouvu s Prodejcem.
  4. Kupní smlouva je uzavřena mezi Kupujícím a konkrétním Prodejcem, který výrobek prodává, v souladu s obchodními podmínkami Prodejce jako třetí strany.
  5. Poskytovatel neodpovídá za případnou neplatnost kupní smlouvy, za nedodání výrobku dle kupní smlouvy nebo za jeho vady.

 

 1. B. Prodejce – Registrace Prodejce
  1. Prodejce, který má zájem se registrovat, spolupracovat s portálem Nejčr.cz a který zde chce mít vystaveny své produkty, nechť nás kontaktuje na ……………………..

 

 1. Ochrana osobních údajů
  1. Poskytovatel zpracovává jen ty údaje, které nám jako Kupující dobrovolně svěříte. Jedná se o jméno a email. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze v případě, že se rozhodnete nás informovat (a) o produktu nebo firmě, která by na portálu Nejčr.cz určitě neměla chybět nebo (b) o produktu nebo radě, která Vám na portálu Nejčr.cz chybí. Pokud se tak rozhodnete, máte možnost být pravidelně informování o nových produktech a radách, které jsme přidali na portál Nejčr.cz. Učiníte tak zaškrtnutím příslušného pole na portálu Nejčr.cz a poté jsou Vám pravidelně zasílány novinky z portálu Nejčr.cz.
  2. Osobní údaje (jméno, email), které nám sami zasíláte prostřednictvím formuláře, který máte možnost vyplnit v bublině na webových stránkách, zpracováváme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále také v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).
  3. Správcem Vašich osobních údajů v souvislosti s projektem Nejčr.cz je podnikatel Jan Mudroch, IČ: 87718405, který portál Nejčr.cz provozuje. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu budou osobní údaje zpracovávány.
  4. Účelem zpracování osobních údajů je zkvalitnění našich služeb dle Vašeho požadavku, příp. zasílání novinek z portálu Nejčr.cz (tzv. newsletter), pokud si tak přejete. Právním základem je Váš souhlas se zasíláním těchto sdělení a souhlas se zpracováním osobních údajů.
  5. Vaše údaje uchováváme po dobu Vašeho souhlasu (pokud nebude odvolán), ale maximálně po dobu 3 let.
  6. V případě, že navštívíte webový portál Nejčr.cz, zaznamenáváme standardním způsobem IP adresu, přidělenou vaším poskytovatelem, www stránku, ze které nás navštívíte, jednotlivé navštívené stránky našeho webu a datum a délku vaší návštěvy. Ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči je za účelem usnadnění vaší orientace a pohybu na našich stránkách při opakovaných návštěvách. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači. Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči deaktivovat.
  7. Osobní údaje zpracovávají naši zaměstnanci, kteří o nich mají povinnost mlčenlivosti, a to i po skončení pracovněprávního vztahu.
  8. Kontaktní údaje Poskytovatele: adresa: …………………………, adresa elektronické pošty ……………………

Poslední aktualizace dne 20. 9. 2018